Hvem er vi?


Helsehjelp til papirløse er en frivillig organisasjon som er politisk og religiøst nøytral.

Vi har to prosjektledere i til sammen 70% stilling. Teresa Svebak er prosjektleder - helse og Lina Juul Urnes er prosjektleder - frivillighet. Alle de andre du treffer på kontoret vårt er frivillige. Vi er ca. 90 leger, syke­pleiere, annet helsepersonell, tolker, mennesker som arbeider med flyktninger og andre som mener at alle mennesker har rett til å få helse­hjelpen de trenger.

Papirløse har grunnleggende menneskelige behov som ikke blir dekket av det offentlige. Helsehjelp til papirløse vil bidra til at Norge oppfyller sine forpliktelser overfor menneskerettighetene (FNs konvensjon om økonomiske og sosiale rettigheter).


Bakgrunn


Organisasjonen er et resultat av ”Utredning av papirløses humanitære behov” (Bergen Røde Kors, mai 2013). I rapporten blir det slått fast at det er et relativt stort, udekket behov for helsehjelp blant mennesker i Bergen og omegn som ikke har lovlig opphold. Utredningsgruppens kontakter og informanter er enige om at det er behov for et tiltak for papirløse i Bergensområdet. Helsehjelp til papirløse ble derfor stiftet i oktober 2013.

Et helsetilbud er også nødvendig for å forebygge utvikling av alvorlige psykiske og somatiske sykdommer i denne gruppen, og spredning av eventuelle smittsomme sykdommer til resten av befolkningen.